Ống co nhiệt

  • Ống co nhiệt 60mm

    Ống co nhiệt 60mm

    – Bảo vệ mối hàn cáp quang
    – Chiều dài 60mm
    – Thời gian gia nhiệt: 30 giây