Trang chủ > Sản phẩm > Cáp quang > Cáp quang quân sự

Cáp quang quân sự

  • Cáp quang quân sự dã chiến TFOCA

    Cáp quang quân sự dã chiến TFOCA 2 kênh

    – Loại cáp quang sử dụng: Multimode 50/125 micron
    – Sử dụng trong lực lượng quân đội và Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ
    – Tùy chọn chiều dài cuộn cáp: 100m, 300m, 1000m